CÁT TƯỜNG
Đăng ngày 04-03-2016 Lúc 05:02'- 961 Lượt xem
Giá: 9 000 000 VND / 1 sản phẩm
TRANH ĐÁ QUÝ, CHẾ TÁC TỪ CÁC LOẠI ĐÁ TỰ NHIÊN
60 x 80 cm : 1.500.000 VNĐ
80 x 110 cm 3.500.000 VNĐ
110 x 150 cm : 5.500.000 VNĐ
130 x 230 cm : 9.000.000 VNĐ
145 x 245 cm : 12.000.000 VNĐ